Време у Србиjи, прогноза времена

3 крајева : 142 градова
Београд 26 °C | 22 °C
Нови Сад 26 °C | 22 °C
Приштина 18 °C | 13 °C
Све мапе
 Наредних 7 дана 
 Сателит 
 Вода 
 Мапе 
Временске карте за 7 дана
Карте Србиjе и свих општина. Штимовање стављањих наслага прогнозе-облачност, правац ветра, падавине и др. Корак прогнозе - 6 сатова. Слајдшоу динамике промене времена.
Гледати детаљну мапу

Престоница

Недеља 22 аугуста - 28 аугуста
20...31°C | 18...26°C
Мах.t дању: 31°C
Мах.t ноћу: 18°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:55
Залазак: 18:23
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери

Време наредних 1-5 дана
Време наредних 6-10 дана
Време наредних 11-15 дана
Метеограме

Србија

Недеља 22 аугуста - 28 аугуста
20...31°C | 18...26°C
Мах.t дању: 31°C
Мах.t ноћу: 18°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:58
Залазак: 18:27
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Приштина 18 °C | 13 °C
Пећ 21 °C | 16 °C
Ваљево 24 °C | 20 °C
Чачак 23 °C | 18 °C
Сви градови Србије

Бање Србија

Недеља 22 аугуста - 28 аугуста
15...27°C | 11...20°C
Мах.t дању: 27°C
Мах.t ноћу: 11°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:53
Залазак: 18:16
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Крушевац 24 °C | 19 °C
Нови Бановци 26 °C | 22 °C
Шабац 26 °C | 22 °C
Сува Река 22 °C | 18 °C
Све бање Србиjе

Бање иностранства

Недеља 22 аугуста - 28 аугуста
22...32°C | 21...27°C
Мах.t дању: 32°C
Мах.t ноћу: 21°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 07:23
Залазак: 19:18
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Аланиjа 30 °C | 27 °C
Шарм 35 °C | 34 °C
Казабланка 34 °C | 29 °C
Палма де Маљорка 27 °C | 21 °C
Све бање у иностранству

Иностранство

Недеља 22 аугуста - 28 аугуста
24...35°C | 21...29°C
Мах.t дању: 35°C
Мах.t ноћу: 21°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 05:31
Залазак: 18:51
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Њуjорк 26 °C | 25 °C
Мадрид 27 °C | 23 °C
Анкара 24 °C | 24 °C
Приштина 18 °C | 13 °C
Сви градови у иностранству
 
Време у Србији:
О проjекту
© meteoprog.rs 2003-2016.
Meteoprog.ua - погода в Украине 0.4704
sitemap