Време у Србиjи, прогноза времена

3 крајева : 142 градова
Београд 19 °C | 15 °C
Нови Сад 18 °C | 15 °C
Приштина 13 °C | 8 °C
Све мапе
 Наредних 7 дана 
 Сателит 
 Вода 
 Мапе 
Временске карте за 7 дана
Карте Србиjе и свих општина. Штимовање стављањих наслага прогнозе-облачност, правац ветра, падавине и др. Корак прогнозе - 6 сатова. Слајдшоу динамике промене времена.
Гледати детаљну мапу

Престоница

Недеља 29 маја - 04 јуна
14...23°C | 12...18°C
Мах.t дању: 23°C
Мах.t ноћу: 12°C
Падавине дању: без битних падавина
Падавине ноћу: мала киша
Излазак: 03:57
Залазак: 19:13
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ СУ
НЕ
Клима
Временски информери

Време наредних 1-5 дана
Време наредних 6-10 дана
Време наредних 11-15 дана
Метеограме

Србија

Недеља 29 маја - 04 јуна
13...22°C | 12...18°C
Мах.t дању: 22°C
Мах.t ноћу: 12°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без битних падавина
Излазак: 03:59
Залазак: 19:18
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Приштина 13 °C | 8 °C
Пећ 16 °C | 12 °C
Ваљево 17 °C | 14 °C
Чачак 17 °C | 13 °C
Сви градови Србије

Бање Србија

Недеља 29 маја - 04 јуна
11...20°C | 7...14°C
Мах.t дању: 20°C
Мах.t ноћу: 7°C
Падавине дању: мала киша
Падавине ноћу: мала киша
Излазак: 03:58
Залазак: 19:03
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Крушевац 19 °C | 14 °C
Нови Бановци 19 °C | 16 °C
Шабац 18 °C | 15 °C
Сува Река 17 °C | 13 °C
Све бање Србиjе

Бање иностранства

Недеља 29 маја - 04 јуна
25...29°C | 24...26°C
Мах.t дању: 29°C
Мах.t ноћу: 24°C
Падавине дању: мала киша
Падавине ноћу: мала киша
Излазак: 07:27
Залазак: 19:07
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Аланиjа 22 °C | 20 °C
Шарм 33 °C | 32 °C
Казабланка 23 °C | 19 °C
Палма де Маљорка 25 °C | 19 °C
Све бање у иностранству

Иностранство

Недеља 29 маја - 04 јуна
18...29°C | 14...24°C
Мах.t дању: 29°C
Мах.t ноћу: 14°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:38
Залазак: 19:35
ПО УТ СР ЧЕ ПЕ СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Њуjорк 19 °C | 16 °C
Мадрид 22 °C | 20 °C
Анкара 16 °C | 14 °C
Приштина 13 °C | 8 °C
Сви градови у иностранству
 
Време у Србији:
О проjекту
© meteoprog.rs 2003-2017.
Meteoprog.ua - погода в Украине 0.0726
sitemap